Privacy verklaring

Deze Privacyverklaring is van kracht met ingang van 1 mei 2018.

Wij leven alle principes van de "Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)" - ook bekend als "General Data Protection Regulation (GDPR)" - na. Dat houdt onder meer in dat wij uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken in overeenstemming met de hierna opgenomen doeleinden. Ook zorgen we voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de integriteit en vertrouwelijkheid ervan te garanderen en verlies en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen.

Jekatex Handelsonderneming (ver te noemen JH) en handelend onder de naam Mio Sogno, gevestigd statutair Middendam 5 6626AG Alphen en via onze winkel Zandstraat 10b Beneden Leeuwen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Inleiding

Uw privacy is belangrijk voor JH, uw vertrouwen is voor ons van het grootste belang. Daarom is deze Privacyverklaring opgesteld om u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Contactgegevens

Middendam 5
6626AG Alphen
0612145170

K.v.K. nummer

info@miosogno.nl
https://www.miosogno.nl

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens:

 • Om u onze producten en diensten te kunnen leveren en voor de afhandeling van uw bestellingen, vragen en eventuele klachten, met inbegrip van beoordeling van zakelijke kredietwaardigheid en preventie van fraude
 • Voor het goed onderhouden van onze website en de technische administratie ervan. Voor het uitvoeren van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de website en om de inhoud van onze website aan te passen aan uw voorkeuren

 

 

 • 2. Welke gegevens verzamelen wij en hoe lang bewaren wij die?

1. Gegevens die u ons zelf meedeelt

Door het aanmaken van een account of het opvragen van een catalogus of nieuwsbrief of door telefonisch, schriftelijk of via e-mail contact met ons te nemen verstrekt u ons zelf een aantal persoonsgegevens. Sommige daarvan zijn noodzakelijk voor de afhandeling van uw bestelling/vraag, andere helpen ons om u beter te leren kennen en onze diensten af te stemmen op uw behoeften: welke gegevens u ons noodzakelijk moet mededelen, geven wij aan op de formulieren door het symbool *.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

JH verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht/aanhef
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

Doel en grondslag

JH verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw bestelling
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

JH bewaart uw persoonsgegevens nooit langer dan dat nodig is in het kader van het doel waarvoor de informatie wordt verwerkt. Wij zullen de gegevens bewaren zo lang er een geldige reden is om uw persoonsgegevens te bewaren, bijvoorbeeld vanwege wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen of om onze overeenkomsten ten uitvoer te leggen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

JHverkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

JH gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden onder andere uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JH en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Het een en ander betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere partij te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@miosogno.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie ter bescherming van uw privacy uw pasfoto en andere vertrouwelijke nummers onleesbaar. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@miosogno.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Beveiligen

JH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@miosogno.nl

 

Klachten

JH wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen en datzelfde geldt voor elke andere specifieke privacyverklaring. Wanneer we wijzigingen in deze Privacyverklaring aanbrengen, voegen we bovenaan deze Privacyverklaring een nieuwe datum toe.