Algemene voorwaarden

Voorwaarden

 • Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Mio Sogno zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij Mio Sogno zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart.
 • Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kunt u geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
 • Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.


Prijzen & kosten

 • Alle prijzen die op de website van Mio Sogno staan vermeld zijn inclusief 21% BTW. Alle artikelen worden binnen Nederland gratis verzonden.
 • De transactiekosten voor achteraf betalen via Klarna bedragen €2,50 per bestelling. Bij een retourzending van de gehele bestelling worden de transactiekosten niet in rekening gebracht. Klarna heeft het recht om een bestelling te weigeren.
 • Als u meerdere artikelen bestelt, blijft de hoogte van de verzendkosten en/of transactiekosten gelijk.
 • Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Mio Sogno bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
 • Type- en drukfouten voorbehouden.


Leveringen

 • Alle producten worden indien op voorraad de volgende dag verzonden mits de betaling binnen is.
 • Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden, word u binnen één dag, telefonisch of via e-mail hiervan op de hoogte gesteld.
 • Mio Sogno is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door PostNL en DPD.
 • Mio Sogno kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van een zending door PostNL en DPD. Bij verlies of diefstal kan de klant geen aanspraak maken op een vervangend pakket of terugbetaling van enige gelden.
 • Mio Sogno is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
 • Mio Sogno betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van Mio Sogno worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.Betalingsmogelijkheden

 • De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 • Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via , PayPal, en overboeking.
  Reclamatie & Retourneren
 • Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. Mio Sogno raadt aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, aarzel dan niet om ons per e-mail daarvan op de hoogte te stellen. Mio Sogno zal proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met u en op de best mogelijke manier op te lossen.
 • Indien er binnen 7 dagen door Mio Sogno geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat Mio Sogno er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
 • U heeft het recht de door Mio Sogno geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.
 • De artikelen kunnen binnen het zichttermijn worden geretourneerd in de originele verpakking, onder toezending het uitgeprinte retourformulier. U bent zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten.
 • Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Mio Sogno de betaalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. Wanneer een betaling is gedaan met een cadeaubon van Mio Sogno Wanneer de door The Little Green Bag afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.


Aansprakelijkheid

 • Iedere aansprakelijkheid van Mio Sogno, van het personeel en de producten van Mio Sogno voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Mio Sogno is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
 • Mio Sogno aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Mio Sogno.
 • De aansprakelijkheid van Mio Sogno is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.
 • Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u Mio Sogno, dan wel tussen Mio Sogno en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Mio Sogno , is Mio Sogno niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Mio Sogno.


Overmacht

 • In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Mio Sogno opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Mio Sogno het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij Mio Sogno of bij de toeleveranciers van Mio Sogno.


Privacy

 • Mio Sogno respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.
 • Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u.
 • De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.


Toepasselijk recht

 • Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.


Mio Sogno

Zandstraat 106b

6658CX Beneden Leeuwen